Program rada za potencijalno darovitu djecu


PROGRAM RADA ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU PREDŠKOLSKE DOBI DJEČJEG VRTIĆA PLOČE

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što stimulativnije okruženje.

Darovitu djecu najlakše je uočiti kroz usporedbu s vršnjacima. Kao darovita, trebaju se izdvajati djeca koja mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka i koja u tome imaju bolja i viša postignuća.

Darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizlaze iz njegovih specifičnih osobina:

  • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi,
  • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi,
  • potreba za neovisnošću u učenju,  potreba za izazovima sve do točke moguće pogreške,
  • potreba za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta

U njemu se odgojno–obrazovni proces usmjerava na dijete kao aktivnog sudionika tog procesa te stvaranje pozitivnih socijalnih odnosa u kvalitetnom okruženju u vrtiću, kao mjestu cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta.

Osiguranje dobrobiti za potencijalno darovito dijete ostvaruje se na osobnoj, emocionalnoj i tjelesnoj razini, na obrazovnoj i na socijalnoj razini, promičući vrijednosti znanja, identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti. koje se potiču i osnažuju u predškolskim ustanovama: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematičke i prirodoslovne kompetencije, digitalne, socijalne i građanske kompetencije, učenje kako učiti, inicijativnost i poduzetnost, te kulturna svijest i izražavanje.

Kroz Program rada s potencijalno darovitom djecom poticat će se razvoj navedenih kompetencija među djecom sličnih interesa i sposobnosti uz individualiziran rad s potencijalno darovitom djecom.

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što stimulativnije okruženje.

Darovitu djecu najlakše je uočiti kroz usporedbu s vršnjacima. Kao darovita, trebaju se izdvajati djeca koja mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka i koja u tome imaju bolja i viša postignuća.

Poticanje darovitosti u DV Ploče

2019. / 2020. ped.god.

Zahvaljujući projektu „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima“ u pedagoškoj godini 2019/2020. krenuli smo u provedu programa Poticanje potencijalne darovitosti kod djece.

Na temelju procjena, opažanja i testiranja od strane stručne službe i odgojitelja identificirana su potencijalno darovita djeca. Pristupili smo individualnim i grupnim aktivnosti. Međutim, s obzirom da je program rada zamišljen na način da se provodi integrirano u skupinama, u realizaciju su uključena i druga djeca iz skupina, ovisno o njihovom interesu.

Nabavili smo puno „pametne didaktike“ i krenuli u istraživanje i igranje Smart Game igara. Djeca su mozgala, kombinirala, pokušavala, ustrajavala, ali i ponekad odustajala. Razvijala se suradnja, pružanje pomoći, strpljivost, tolerancija i timski rad. Nakon igranja ovih igara djeca su i u ostalim aktivnostima više surađivala, nudila pomoć i duže ustrajavala u rješavanju zadataka. Pojedina djeca nisu odustala dok nisu riješila sve kartice, ulovila sve duhove, spremila sve žireve…
Djeca su uspjela složiti i automobil za kretanje po svemiru „Moon lander“. U početku ga nisu uspjeli pokrenuti ali su ubrzo shvatili da nemaju baterije. Problem je riješio jedan tata koji ih je odmah nabavio i donio u vrtić. Svi su željeli provozati svemirski automobil tako da se strpljivo čekalo na red.
n5
Poticali smo asocijativno mišljenje i logičko zaključivanje, proučavali smo zastave, automobile i naučili da Japan ima odličnog nogometaša. Njemačka ima dobar nogomet, ali i još bolje automobile.
Malo smo se i igrali kviza. Pogađali smo životinje, suprotne pojmove, rješavali zagonetke. Nije bilo lako gubiti, pa su se neki i ljutili…
Svoj smo pokus i “dokumentirali” kreativnim crtežima, a neki su i zapisali zaključke.
Radujemo se daljnjem nastavku naših aktivnosti!