parallax background

Dječji vrtić "Mala škola" u Pločama počeo je s radom 1959. godine.U samom početku programom je bilo obuhvaćeno tridesetak djece, uglavnom šestogodišnjaka, koji su se pripremali za osnovnu školu. Prostorije vrtića nalazile su se u blok-zgradi, u Gračkoj ulici broj 7. Prema Matičnoj knjizi polaznika školske godine 1960./61., "malu školu" pohađalo je 54-ero djece: 30 djevojčica i 24 dječaka.


Svi odrasli su najprije bili djeca. Ali se malo njih toga sjeća.

Antoine de Saint Exupery

Prve njegovateljice-učiteljice bile su: Ružica Tomašević iz Baćine, Danica Postolova iz Bitole, Draga Barbir iz Pline, Irena Sovački iz Vršca, Marija Vučinović- Tomašević iz Matijevića, Zdenka Majer iz Delnica, Nataša Bulfon iz Gradca i Dina Dragović.

Od godine 1969. vrtić djeluje u sastavu Osnovne škole Ploče, ali ostaje na istoj lokaciji i zgradi.Tada se u vrtić uključuju i djeca mlađeg uzrasta (od treće do sedme godine) i njihov broj se povećava na oko 120 djece. Sredstvima samodoprinosa godine 1979. izgrađena je nova zgrada Dječjeg vrtića. Nova zgrada građena je namjenski, te je i opremom i prostorom znatno poboljšavala uvjete za boravak djece. I pored toga što je u novom objektu bilo izgrađeno sedam prostorija, Vrtić je i dalje zadržao u zakupu prostorije u Gračkoj ulici, sve do potpisivanja ugovora sa Udrugom "Radost", kada Udruga preuzima prostorije "staroga vrtića" za svoje potrebe.

Okružni privredni sud je 10. rujna 1980. donio rješenje o osnivanju radne organizacije Centar društvene brige o djeci predškolske dobi, a u svom sastavu, osim vrtića u Pločama ima i područna odjeljenja u Kominu, Staševici, Gradcu i "Malu školu" u Rogotinu.

Pedagoške godine 1991./ 92. programima je bilo obuhvaćeno 258 djece, zaposleno je 23 djelatnika,od čega 13 odgojitelja i jedna medicinska sestra, a ostalo su administrativni i tehnički djelatnici.

Vrtić volim zato što me tu jako voli teta.

PETRA

U vrtiću volim svoje prijatelje i svoje tete.

DANIJEL

Vrtić je moja druga kuća.

MILICA

Ako mama i tata rade, a bake nema doma djeca idu u vrtić.

ROKO

parallax background

MISIJA

Vrtić kao otvorena kuća koja teži stalnom mijenjanju i naprijeđivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja.

VIZIJA

Osigurati kvalitetne uvjete za rast i razvoj djece uz pružanje podrške roditeljima kao partnerima u odgoju.