Dječji vrtić Ploče - centralni objekt otvara vrata za svoje mališane od 6.00 - 17.00 sati. Život i boravak djece u vrtiću odvija se osmišljenim djelovanjem svih zaposlenika na stvaranje optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece, osiguravajući sigurnost i zadovoljstvo djece i roditelja dok su povjerena na brigu i skrb zaposlenicima vrtića.

parallax background
Dnevni ritam u 10-satnom programu
06.00 - 7.00 sati
 • jutarnje okupljanje u "dežurnoj" skupini do dolaska odgojitelja iz ostalih skupina - druženje i igra s djecom ostalih skupina
08.00 - 8.30 sati
 • doručak
08.30 - 11.00 / 11.30
 • provođenje odgojno-obrazovnog rada - osmišljeno pedagoško djelovanje odgojitelja i stručnih suradnika vrtića, što podrazumijeva stručno-kompetentan rad odgojitelja, njegovo razumijevanje i shvaćanje djeteta primjenom suvremenih oblika i metoda rada utemeljenih na znanastveno provjerenim didaktičko - metodičkim i pedagoško-psihološkim osnovama
11.00 - 11.30 sati
 • ručak u 10-satnom i 6-satnom programu
12.00 / 12.30 - 14.00 / 14.30
 • poslijepodnevni odmor
14.00 / 14.30 - 16.00
 • poslijepodnevne aktivnosti do odlaska kući
Dnevni ritam u 6-satnom programu u Centralnom vrtiću Ploče
7.00 - 13.00 sati
 • radno vrijeme skupina
07.00 - 8.00 sati
 • jutarnje okupljanje u "dežurnoj skupini"
08.30 - 09.00 / 11.30
 • doručak
08.00 - 12.30 sati
 • provođenje odgojno - obrazovnog rada
11.30
 • ručak