Mjere zdravstvene zaštite djece u vrtiću obuhvaćaju
 • cijepljenje protiv zaraznih bolesti
 • sistematski zdravstveni pregled djeteta pri upisu u dječji vrtić
 • zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz vrtića zbog bolesti, odnosno drugog razloga zbog kojeg je izostanak djeteta trajao dulje od 60 dana
 • protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću, kao i roditelja, skrbnika i posvojitelja djece

Prije upisa djeteta u vrtić obvezan je prethodni sistematski zdravstveni pregled o kojem roditelj, skrbnik, odnosno posvojitelj djeteta treba dječjem vrtiću predočiti potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić.
U okviru navedenog pregleda potrebno je najmanje:

 • pregledati stolicu na bakterije (shigelle) i crijevne parazite (analni otisak)
 • obaviti pregled vlasišta na ušljivost
 • obaviti pregled kože na znakove svraba

U slučaju pozitivnog nalaza potrebno je poduzeti liječenje prije pohađanja dječjeg vrtića.
U heteroanamnezi trebaju se uzeti podaci o eventualnoj tuberkulozi u obitelji.

Mjere za osiguranje higijene u vrtiću obuhvaćaju
parallax background
 • ispunjavanje uvjeta smještaja
 • ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
 • mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedničkog boravka
 • mjere vezane za svakodnevne aktivnosti u vrtiću
 • održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem
 • mjere za zaštitu od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u vrtiću
 • protuepidemijske mjere
 • mjere na izletu u prirodi i na ljetovanju
 • zdravstveni odgoj djece
 • ostale mjere

U dječjem vrtiću trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u vezi sa smještajem:

 • prostori ustanove moraju biti čisti
 • obavezna je svakodnevna dezinfekcija sanitarnog čvora
 • obavezno je redovito provjetravanje prostorija
 • obavezno je osiguravati odgovarajuće grijanje zimi
 • potrebno je redovito pranje i mijenjanje posteljine
 • obavezno je osigurati zdravstveno ispravnu čistu vodu
 • treba osigurati odgovarajući namještaj koji ne pogoduje nastanku ozljeda s krvarenjem
 • igračke i drugi predmeti opće uporabe moraju ispunjavati uvjete u pogledu zdravstvene ispravnosti  predmeta opće uporabe
 • treba osigurati dovoljnu količinu sredstava za opću higijenu djece
 • u objektu i oko njega treba provoditi mjere dezinfekcije, deratizacije
 • posebna pozornost obraća se održavanju i čistoći okoliša vrtića (odbačeni oštri predmeti, razbijeno staklo…..)