" Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima "

Grad Ploče nositelj je projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda.

Više o projektu ...


OBAVIJEST ZA RODITELJE 

07.05.2019.

Molimo Vas da potrebnu dokumentaciju za upis djece u DV Ploče za pedagošku godinu 2019. / 2020. dostavite u cjelosti u rokovima upisa od 06. svibnja do 17. svibnja 2019. godine.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE!
ZAHTJEVU TREBA PRILOŽITI:

Vrijedi za djecu koja su već bila polaznici Vrtića:
  1. Preslike osobnih iskaznica (obostrano) oba roditelja / samohranog roditelja/ skrbnika
  2. Zdravstvenu dokumentaciju djeteta*

Vrijedi za djecu koja se PRVI PUT upisuju u Vrtić:
  1. Presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodni list
  2. Preslike osobnih iskaznica (obostrano) oba roditelja/ samohranog roditelja/skrbnika
  3. Zdravstvenu dokumentaciju djeteta*
  4. Preslike potvrda i ostale dokumentacije kojom se dokazuje neka od prednosti pri upisu (primjenjivat će se u slučaju  primjene metode bodovanja ukoliko se ne budu mogla upisati sva djeca koja se prvi put upisuju u vrtić)

 * Zdravstvena dokumentacija djeteta:
  1. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  2. preslika knjižice cijepljenja

Dječji vrtić Ploče

vrtic-upis-plakat-2019

NAJNOVIJE !

Prezentacije

ostale prezentacije

Riječ pedagoga i psihologa

ostalo

Zdravsteni kutak

ostalo
Naša misija je vrtić kao otvorena kuća koja teži stalnom mijenjanju i naprijeđivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja.

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu.


Polaskom djeteta u vrtić roditelji i odgojitelji postaju suradnici na zajedničkom zadatku skrbi, njege, odgoja i obrazovanja djeteta.

Pročitajte više o načinima suradnje i pravima roditelja u vrtiću

Odgojitelj

Koje je zvanje društvu najpotrebnije?
Svakako ono koje omogućava sva druga zvanja.

Ovim riječima je Anđelko Mrkonjić, red. Prof. na sveučilištu u Zadru na vrlo jednostavan način opisao značaj ovog zvanja.

Upoznajte naše tete ...

Kod odgajanja djece glavna je stvar da im se srce oplemeni, da se zadoje ljubavlju svog naroda, svoje domovine, ljubavlju svega što je dobro i plemenito.

Ante Starčević