Aktivnosti za darovite – lipanj 2021.

Tjelesne aktivnosti u lipnju 2021.
13. srpnja 2021.
Informatika – aktivnosti za lipanj 2021.
14. srpnja 2021.

lipanj, 2021.


Odgojiteljice Anita i Sanja te pedagoginja Olivera  ponudile su djeci didaktički materijal Smart games: Vuk i tri praščića, Utovari kamione … kojima se razvija vizualna percepcija, logičko zaključivanje i orijentacija u prostoru.