Program rada za potencijalno darovitu djecu


PROGRAM RADA ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU PREDŠKOLSKE DOBI DJEČJEG VRTIĆA PLOČE

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što stimulativnije okruženje.

Darovitu djecu najlakše je uočiti kroz usporedbu s vršnjacima. Kao darovita, trebaju se izdvajati djeca koja mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka i koja u tome imaju bolja i viša postignuća.

Darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizlaze iz njegovih specifičnih osobina:

  • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi,
  • potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi,
  • potreba za neovisnošću u učenju,  potreba za izazovima sve do točke moguće pogreške,
  • potreba za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta

U njemu se odgojno–obrazovni proces usmjerava na dijete kao aktivnog sudionika tog procesa te stvaranje pozitivnih socijalnih odnosa u kvalitetnom okruženju u vrtiću, kao mjestu cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta.

Osiguranje dobrobiti za potencijalno darovito dijete ostvaruje se na osobnoj, emocionalnoj i tjelesnoj razini, na obrazovnoj i na socijalnoj razini, promičući vrijednosti znanja, identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti. koje se potiču i osnažuju u predškolskim ustanovama: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematičke i prirodoslovne kompetencije, digitalne, socijalne i građanske kompetencije, učenje kako učiti, inicijativnost i poduzetnost, te kulturna svijest i izražavanje.

Kroz Program rada s potencijalno darovitom djecom poticat će se razvoj navedenih kompetencija među djecom sličnih interesa i sposobnosti uz individualiziran rad s potencijalno darovitom djecom.

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što stimulativnije okruženje.

Darovitu djecu najlakše je uočiti kroz usporedbu s vršnjacima. Kao darovita, trebaju se izdvajati djeca koja mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka i koja u tome imaju bolja i viša postignuća.
Program rada za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi sufinanciran je iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava naziva “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima”, oznake UP.02.2.2.08.0040, prema pravilima trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08. “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog sustava i obrazovanja”., iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poticanje darovitosti u DV Ploče

Zahvaljujući projektu „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima“ u pedagoškoj godini 2019/2020. krenuli smo u provedu programa Poticanje potencijalne darovitosti kod djece.

Na temelju procjena, opažanja i testiranja od strane stručne službe i odgojitelja identificirana su potencijalno darovita djeca. Pristupili smo individualnim i grupnim aktivnosti. Međutim, s obzirom da je program rada zamišljen na način da se provodi integrirano u skupinama, u realizaciju su uključena i druga djeca iz skupina, ovisno o njihovom interesu.

2020. / 2021. ped.god.

12. ožujka 2021.

Aktivnosti za darovite – veljača 2021.

veljača, 2021. Odgojiteljica Andrea ponudila je djeci didaktički materijal Smart games  kojima se razvija vizualna percepcija, logičko zaključivanje i orijentacija u prostoru. Pedagoginja  Olivera provodila  je […]
12. veljače 2021.

Aktivnosti za darovite – siječanj 2021.

siječanj, 2021. Kroz kosinu i različite otvore djeca istražuju zvukove. Pedagoginja Olivera Medak pojedinačno se i  grupno  poigrala s djecom. Jedan od zadataka za pametne glavice […]
14. siječnja 2021.

Aktivnosti za darovite – prosinac, 2020.

prosinac, 2020. Razgovor o čuvanju i zaštiti mora od onečišćenja bio je povod Ivi i Meri da osmisle i nacrtaju podmornicu i stroj za čišćenje mora.  […]
14. prosinca 2020.

Aktivnosti za darovite – studeni, 2020.

studeni, 2020. Studeni je bio mjesec bogat aktivnostima u sklopu programa za poticanje potencijalne darovitosti kod djece. Obilježili smo 9.11. Svjetski dan  izumitelja.  Naglasak smo stavili […]

2019. / 2020. ped.god.

18. svibnja 2020.

Aktivnosti za darovite – period od 18.5.2020. do 25.5.2020.

18.5.2020. do 25.5.2020. Dragi roditelji, u nastavku Vam dostavljamo materijale za period od 18.5.2020. do 25.5.2020. godine koje je pripremila odgojiteljica Snježana Merdžan uz podršku psihologinje […]
12. svibnja 2020.

Aktivnosti za darovite – period od 11.5.2020. do 18.5.2020.

11.5.2020. do 18.5.2020. Dragi roditelji, u nastavku Vam dostavljamo materijale za period od 11.5.2020. do 18.5.2020. godine koje je pripremila odgojiteljica Snježana Merdžan uz podršku pedagoginje […]
7. svibnja 2020.

Aktivnosti za period od 4.5.2020. do 8.5.2020. – za darovite

4.5.2020. do 8.5.2020. Dragi roditelji, u nastavku Vam dostavljamo materijale za period od 4.5.2020. do 8.5.2020. godine koje je pripremila odgojiteljica Snježana Merdžan uz podršku pedagoginje […]
28. veljače 2020.

Program za darovite – aktivnosti u periodu sudeni – veljača

studeni 2019. do veljače 2020. studeni Nabavili smo puno „pametne didaktike“ i krenuli u istraživanje i igranje Smart Game igara. Djeca su mozgala, kombinirala, pokušavala, ustrajavala, […]