Program ranog učenja engleskog jezika

Program proizlazi iz svakodnevnog načina življenja djece u suvremenom društvu, a osobito u ekonomski razvijenim društvima. Većina svjetskoga stanovništva nije jednojezična, nego dvojezična ili čak višejezična. Činjenica jest da je u suvremenom društvu nužno znati još jedan jezik osim prvoga. Djeca imaju osobitu sposobnost za učenje jezika, te mogu učiti onoliko jezika koliko im je omogućeno, odnosno onoliko koliko su imali prilika čuti sustavno i pravilno. Kada djeca sudjeluju u nekoj aktivnosti koja je usmjerena na razvijanje jezičnih vještina njihova motivacija proporcionalno raste s razinom njihove uključenosti. Što su više motivirani to su uspješniji, te posjeduju veću razinu samopouzdanja. Govor je bio i ostao osnovni način komunikacije među ljudima. Zbog navedenog vrijednost ranog učenja engleskoj jezika za dijete ima višestruku dobit.

parallax background

Cilj odgoja i obrazovanja Programa ranog učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću Ploče jest unapređenje rasta i razvoja djeteta u ranoj i predškolskoj dobi stvaranjem prirodnog okruženja za rano učenje engleskog jezika s naglaskom na razvoj svih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi sufinanciran je iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava naziva “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II”, oznake UP.02.2.2.16.0222, prema pravilima trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08. “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog sustava i obrazovanja”., iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Aktivnosti u programu

2022. / 2023. pedagoška godina

2021. / 2022. pedagoška godina