PROGRAM INTEGRACIJE I INKLUZIJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVNE SKUPINE U DJEČJEM VRTIĆU PLOČE

Državnim je pedagoškim standardom (NN 63/08, 90/10) ujedno definirano i da se programi rada za djecu s teškoćama u dječjim vrtićima provode uključivanjem djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim ili s posebnim programom.

Promišljajući o kvaliteti odgojno obrazovnog procesa u odnosu na dijete s teškoćama u razvoju, Dječji vrtić Ploče prepoznao je da rad u uvjetima inkluzije podrazumijeva odgojno obrazovnu praksu koja ima pristup usmjeren na dijete, njegove interese, sposobnosti, vještine i potencijale. Osim što inkluzija pruža djetetu s teškoćama mogućnosti promatranja i oponašanja dobrih modela učenja te životnih interakcija s djecom koja nemaju teškoća, ujedno pridonosi i razvijanju vrtića kao kuće koja promovira jednakopravnost i razumijevanje potreba sve djece. Pri tom, razvija se praksa koja odgovara različitim stilovima i dinamici učenja, različitim mogućnostima stvaralaštva i izražavanja djeteta.

parallax background

Cilj je Programa integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine vrtića osiguravanje optimalnih uvjeta i kvalitetnog sustava podrške razvoju djeteta u uvjetima integracije i inkluzije u vrtiću, kao i jačanje djetetovih osobnih potencijala i kompetencija za samostalno, odgovorno i djelotvorno ponašanje u komunikaciji sa sobom i drugima. Želja nam je različitim edukacijsko-rehabilitacijskim postupcima pripremiti djecu da samostalno funkcioniraju te nadvladaju probleme izazvane teškoćama i povećaju šanse za svakodnevno funkcioniranje.


Zadaće Programa


  1. Senzibilizirati djecu za uočavanje i poštovanje različitosti kao pozitivnih osobina i bogatstva svijeta u kojem živimo
  2. Razvijati socijalne vještine kao pretpostavku za razumijevanje i zadovoljavanje osobnih prava i potreba, ali i potreba i prava drugoga
  3. Razvijati pozitivnu slike o sebi kod djece
  4. Poticati razvoj sposobnosti suradničkog učenja
  5. Sustavno raditi na okruženju podrške uvjetima inkluzije.
Program integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine u Dječjem vrtiću Ploče sufinanciran je djelom iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava naziva “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima”, oznake UP.02.2.2.08.0040, prema pravilima trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08. “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog sustava i obrazovanja”., iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je dana 15. siječnja 2019. između Grada Ploča i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskog zavoda za zapošavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU.

Aktivnosti u programu

2020. / 2021. pedagoška godina

2019. / 2020. pedagoška godina