Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u prosincu 2020.

Glazbeni program – aktivnosti za prosinac 2020.
14. siječnja 2021.
Aktivnosti za darovite – prosinac, 2020.
14. siječnja 2021.