Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u periodu od 4.5.2020. do 8.5.2020.

Zabavne aktivnosti s nizovima 4.5.2020. do 8.5.2020.
7. svibnja 2020.
Tjelesne aktivnosti u periodu od 4.5.2020. do 8.5.2020.
8. svibnja 2020.