KRAĆI PROGRAM INFORMATIKE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

U posljednjih nekoliko desetljeća razvoj računalne znanosti omogućio je stvaranje informacijske i komunikacijske tehnologije koja je snažno i temeljito promijenila svijet oko nas. Primjena računala u svim područjima današnjega života mijenja i način shvaćanja svijeta u kojemu živimo. Digitalna pismenost danas je neophodna svakomu pojedincu kako bi mogao upotrebljavati računala i različite računalne sustave pri obavljanju svakodnevnih obveza.

Poticanje digitalnih kompetencija informatike priprema djecu predškolske dobi za mnoga područja djelovanja, osobna i poslovna. Osobiti doprinos uvođenja programa Informatike očituje se u razvoju računalnog načina razmišljanja koje uključuje i tehnike rješavanja problema.
parallax background

Ciljevi programa :

  •  upoznati djecu s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njene uporabe
  •  omogućiti korištenje računala u aktivnostima planiranja, realizacije i evaluacije
  •  razvijati digitalnu mudrost kao sposobnost odabira i primjene najprikladnije tehnologije ovisno o zadatku, području ili problemu koji se rješava
  •  razvijati kritičko mišljenje, kreativnost i inovativnost uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije
  •  učinkovito i odgovorno komunicirati i surađivati u digitalnome okruženju
  •  razumjeti i odgovorno primjenjivati sigurnosne preporuke s ciljem zaštite zdravlja djece, te poticati medijsku pismenost kod djece.
Kraći program informatike za djecu predškolske dobi sufinanciran je iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava naziva “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima”, oznake UP.02.2.2.08.0040, prema pravilima trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08. “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog sustava i obrazovanja”., iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Aktivnosti u programu

2020. / 2021. pedagoška godina

2019. / 2020. pedagoška godina