Informatika – aktivnosti za veljaču 2021.

Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u veljači 2021.
12. ožujka 2021.
Glazbeni program – aktivnosti za ožujak 2021.
13. travnja 2021.

veljača,  2021.


I u veljači smo nastavili sa učenjem kroz igru uz uporabu računala i računalnog programa Scratch. Osim uobičajenih radnji – ulaska u program, odabira lika za uređivanje, biranja boja i načina bojanja, uvećavanja i smanjivanja ponuđenog lika radi lakšeg rada na njemu,biranja pozadine,slušanja zvukova koje taj lik proizvodi i ostalih zvukova iz života i animiranih filmova , što djecu posebno raduje, svi kreću korak dalje, pa žele sami dodati neki dio na lik, npr. mač, krunu, krila i sl. Nadamo se da će sa dolaskom proljeća mjere popustiti i da ćemo se svi zajedno zabavljati sa novim igrama i igračkama koje čekaju na nas. U planu je i dalje rad na početnom programiranju, ali ne uz upotrebu računala, nego uz pomoć društvenih igara prilagođenih tome.