Zahvale tijekom 2019.-2020. pedagoške godine

Dugogodišnja suradnja ZZJZ i vrtića
30. svibnja 2017.
Zahvale za podršku u radu naše Ustanove tijekom 2022/2023 pedagoške godine
13. rujna 2022.

Grad Ploče je u pedagoškoj godini 2019./2020. svojom donacijom omogućio likovne mape za djecu vrtićkog uzrasta kao i radne listove za djecu od 5 godina do polaska u školu.


Zahvaljujemo!


Zahvaljujemo se djelatnicima ATT-a Ploče na donaciji edukativnih didaktičkih materijala za mališane našeg vrtića.