Dugogodišnja suradnja ZZJZ i vrtića

Županijski aktiv ravnatelja dječjih vrtića u DV Ploče
9. svibnja 2017.
Zahvale tijekom 2019.-2020. pedagoške godine
22. svibnja 2020.