Međunarodni dan muzeja
12. svibnja 2015.
Dječja olimpijada
2. lipnja 2015.