Postupanje sa potencijalno bolesnom djecom
30. kolovoza 2019.
Upale dišnih puteva kod djece predškolske dobi
12. veljače 2020.

Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

Sukladno točki V. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine«, br. 105/02, 55/06 i 121/07) dijete ispunjava uvjete za upis u vrtić ako obavi sistematski pregled kod liječnika i kod doktora dentalne medicine te ako je, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), članku 54. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (»Narodne novine«, broj 103/13) te točki III. stavku 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva.)

Također, potvrda se donosi ukoliko dijete izostaje iz DV Ploče zbog bolesti. Ukoliko dijete izostaje duže od 60 dana iz DV Ploče, potrebno je obaviti cijeli sistematski pregled.

Potvrdu je moguće skinuti na link ispod teksta.

Polazak u školu je važan događaj u životu djeteta ali i cijele obitelji. Timovi za školsku medicinu sudjeluju u prosudbi spremnosti djeteta za školu,

Pripremila: Magdalena Despetović, zdravstvena voditeljica