Nabava opreme u sklopu projekta “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II”
19. srpnja 2022.
Nabava opreme u sklopu projekta “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II”
5. siječnja 2023.

Nabava opreme u sklopu projekta “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II”


U sklopu projekta “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II“ koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, nastavili smo s nabavom materijala za djecu koja su korisnici produljenog boravka. U cilju poticanja čitanja od najranije dobi, razvoja kreativnosti i mašte nabavili smo dodatnu literaturu. Dio literature će se koristiti u radu za poticanje darovitosti djece od najranije dobi.

 Nabavili smo i materijale za rad, crtanje i izradu lutki, a kako bismo djeci omogućili i što kvalitetniji boravak vani osigurali smo i sjenila za dvorište.


Nadamo se da će navedeno poslužiti za što kvalitetniji i ugodniji boravak naše djece u Vrtiću.

Ovim putem pozivamo i sve naše roditelje čija su djeca korisnici naših usluga da svoju djecu uključe u produljeni rad i iskoriste sve pogodnosti ovog projekta.