Pojava vodenih kozica
17. svibnja 2019.
POJAVA OSPICA U SPLITSKO – DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
31. svibnja 2019.

Mjere sigurnosti u prehrani

U DV Ploče nije dopušteno unošenje hrane pripremljene izvan kuhinje vrtića, kao i hrane koja nema vidljivu deklaraciju.


(https://www.djecji-vrtic-ploce.hr/wp-content/uploads/2016/12/Mjere_sigurnosti_i_protokoli_postupanja_u_kriznim_situacijama.pdf )

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

  Na temelju članka 18. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97.) ministar zdrav­­stva uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi
 

PROGRAM

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECEHIGIJENE I 

PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

 

IX.

 

U dječji vrtić može se unositi samo industrijski pripravljena i pakirana hrana.

 

( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_09_105_1735.html )

U DV Ploče nije dopušteno unošenje hrane pripremljene izvan kuhinje vrtića, kao i hrane koja nema vidljivu deklaraciju.

Pripremila: Magdalena Despetović, zdravstvena voditeljica