Dječja olimpijada
2. lipnja 2015.
Izlet u Sinj
5. lipnja 2015.