Glazbeni program – aktivnosti za rujan 2020.

Dramsko-scenski program – aktivnosti u rujnu
14. listopada 2020.
Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u rujnu 2020.
14. listopada 2020.rujan, 2020.


GLAZBENE AKTIVNOSTI


U ovom periodu u radu s djecom naglasak je bio na doživljaju ritma i koncentraciji.

Djecu sam podijelila u tri skupine. Jedna skupina je svirala ritamsku frazu samo na trianglima, druga samo na tamburinima, a  treća skupinu djece sve ostale udaraljke iz skupine Orffov instrumentarij.   Uz malo veću koncentraciju u pjesmici “Visibaba mala” i pjesmici “Na kraj sela žuta kuća” trebali su svirati fraze naizmjenično što zahtjeva sluh, koncentraciju i razumijevanje glazbenih fraza. Npr. jedna skupina svira ritam na stihove: „Visibaba mala, zvoniti je stala”, a onda triangli sviraju sami na tekst”..cin,cin,cin…”, a tamburin na “din,don,don” i na kraju svi skupa”, čujte mali zvon”. Djeci je to bilo zanimljivo, jer su pažljivo iščekivali svoj red.

Pjevali smo dječje pjesmice na razglas i plesali uz glazbu: Hoki poki, Majmunski ples, Ram sam sam…