Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u rujnu 2020.

Glazbeni program – aktivnosti za rujan 2020.
14. listopada 2020.
Tjelesne aktivnosti za rujan 2020.
14. listopada 2020.