Predavanje obiteljskog centra
20. studenoga 2013.
Svjetski dan zdravlja
29. rujna 2015.

18. DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA – prezentacija psihologinje Edite M. Šutić


Na 18. danima predškolskog odgoja u Splitu naša  psihologinja Edita Mucić Šutić prezentirala je svoje istraživanje „ Socijalna kompetentnost i problemi u ponašanju djece predškolske dobi u odnosu na (ne)prihvaćenosti u grupi“. Istraživanje je provedeno tijekom 2010.-2011. u suradnji s DV Metković. U nastavku možete pročitati sažetak rada, a cjelokupan rad možete pročitati ovdje.

Istraživanja iz psihologije pokazuju da su dobre socijalne vještine djeteta koje se razviju do šeste godine života povezane kasnije tijekom života s manjim rizicima od mentalnih poteškoća, napuštanja škole, niskog postignuća i ostalih poteškoća u školi, te slabijeg zapošljavanja u odrasloj dobi. Stoga je već u predškolskoj dobi bitno prepoznati socijalne vještine djeteta i  raditi na njihovu razvijanju. Cilj mog istraživanja bio je utvrditi za svako pojedino dijete prihvaćenost unutar njegove skupine od strane druge djece. Ujedno sam  htjela ispitati povezanost između položaja djeteta u skupini i procjene socijalnih vještina od strane odgajatelja, te na taj način saznati jesu li vještine koje odgajatelji smatraju bitnima za socijalni život djeteta one koje vrednuju i vršnjaci. Željela sam ispitati i psihičku dobrobit djece na način da sam ispitivala imaju li djeca simptome anksioznosti, depresivnosti i povlačenja (tzv. internalizirani problemi). Rezultati istraživanja pokazuju da su djeca koju odgajatelji procjenjuju socijalno kompetentnijima ujedno i bolje prihvaćena u grupi. Ujedno socijalno kompetentnija djeca imaju i manje internaliziranih problema, a djeca s manje internaliziranih problema su bolje prihvaćena u skupini. Općenito, odgajateljice procjenjuju da djeca ili uopće nemaju ili imaju u maloj mjeri internalizirane poteškoće. Na temelju rezultata može se zaključiti da su socijalne vještine djece bitne i za njihovo prihvaćanje unutar skupine, ali i za njihovo psihičko zdravlje.