Svjetski dan zdravlja

18.dani predškolskog odgoja – prezentacija psiholginje Edite M.Šutić
20. prosinca 2013.
Prezentacija stručnog rada
14. studenoga 2015.