Svjetski dan pješačenja
15. listopada 2014.
Dani kruha
20. listopada 2014.