Dječji tjedan
14. listopada 2021.
Predstava „Put oko svijeta“
18. listopada 2021.