Solidarnost na djelu 2021.
15. listopada 2021.
Svjetski dan jabuka
20. listopada 2021.

Predstava „Put oko svijeta“


8. 10. 2021.


U izvedbi Produkcije Z iz Splita  djeci je upriličena predstava „Put oko svijeta“.   Poslije čitanja knjige »Put oko svijeta za 80 dana«, mali Nikola u snu  putuje svijetom.   Putem susreće devu, kapetana Kineza, polarnog medvjeda, klokana, dupine i  papigu Aru.  Svi oni kroz pjesmu i priču upoznaju djecu s kontinentima i njihovim značajkama.