PROGRAM TJELESNE AKTIVNOSTI ZA RAD S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI DJEČJEG VRTIĆA PLOČE

Cilj programa je poticanje pravilnog rasta i razvoja djece rane i predškolske dobi, čuvanje i unapređivanje njihova zdravlja, optimalan razvoj njihovih antropoloških obilježja, stjecanje i usavršavanje biotičkih motoričkih znanja i općih kinezioloških znanja, poboljšanje motoričkih postignuća i postizanje primjerenih odgojnih učinaka te stvaranje poticajnog okruženja u kojem djeca aktivno sudjeluju u odgoju i obrazovanju.

parallax background

Zadaće programa su razvijanje osobina i sposobnosti u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja djece predškolske dobi, zadovoljavanje potrebe za igrom kao osnovnom pretpostavkom za razvoj stvaralačkih sposobnosti i socijalizaciju djece, zadovoljavanje primarnih biotičkih motiva za kretanjem, utjecanje na morfološki status djece te dobi njegovanjem mišićnih reakcija primarno potrebnih za održavanje stava tijela i održavanje ravnoteže, usvajanje i usavršavanje temeljnih prirodnih oblika kretanja, a poglavito onih koji su neophodni u svakodnevnom životu. Zatim poticanje i osposobljavanje djece za sve oblike sporazumijevanja i izražavanja, a poglavito motoričko izražavanje, utjecanje na formiranje pravilnih stavova o vrijednostima tjelesnog vježbanja kao i usvajanje temeljnih znanja o čuvanju i unapređivanju zdravlja.

Program tjelesne aktivnosti za rad s djecom predškolske dobi Dječjeg vrtića Ploče sufinanciran je iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava naziva “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima”, oznake UP.02.2.2.08.0040, prema pravilima trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08. “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog sustava i obrazovanja”., iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Aktivnosti u programu

2020. / 2021. pedagoška godina

2019. / 2020. pedagoška godina