Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u srpnju 2020.

Tjelesne aktivnosti za srpanj, 2020.
29. srpnja 2020.
Informatika – aktivnosti za srpanj 2020.
14. kolovoza 2020.