Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u listopadu 2020.

Aktivnosti za darovite – listopad, 2020.
5. studenoga 2020.
Informatika – aktivnosti za listopad 2020.
11. studenoga 2020.