Informatika – aktivnosti za listopad 2020.

Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u listopadu 2020.
5. studenoga 2020.
Glazbeni program – aktivnosti za listopad 2020.
13. studenoga 2020.