Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u lipnju 2020.

Dramsko-scenski program – aktivnosti u lipnju
15. srpnja 2020.
Aktivnosti za darovite – lipanj, 2020.
15. srpnja 2020.