Dan policije
26. rujna 2019.
Dječji tjedan
11. listopada 2019.