Svjetski dan prve pomoći
12. rujna 2019.
Predstava „ Tri priče“
9. listopada 2019.