Poseban program folklora za djecu predškolske dobi – aktivnosti u svibnju

Poseban program folklora za djecu predškolske dobi – aktivnosti u travnju
13. svibnja 2022.
Poseban program folklora za djecu predškolske dobi – aktivnosti u lipnju
18. srpnja 2022.

svibanj, 2022.


Svaki kraj gaji svoje prepoznatljive dječje igre. Kako bismo otkrili čega su se igrali djedovi i bake, prikupili smo njihove odgovore uz pomoć anketnih listića.

Otkrili smo da su u igrama prevladavali rekviziti nađeni u prirodi ili jednostavno urađeni u kući.
To nas je potaknulo na prikupljanje štapova, bajama, oraha, kamenčića, šiba, marama, a krojačica Goga sašila nam je i poklonila četiri krpenjače.

Potaknuti prikupljenim materijalima i sjećanjima djedova i baka igrali smo ove igre:

  •  bajam kruži,
  •  krpenjačom kroz okvir,
  •  brzopotezni kesten,
  •  pantomima
  •  tko nedostaje
  • u jendek.

Organizirala sam i igraonicu za vrijeme produženog boravka, te su djeca i iz ostalih skupina imala priliku sudjelovati. Moram naglasiti da su u ovim igrama podjednako uživali trogodišnjaci, kao i predškolci.