Solidarnost na djelu 2022.
20. studenoga 2022.
Vukovar
27. studenoga 2022.