Dramsko-scenski program – aktivnosti u srpnju

Aktivnosti za darovite – srpanj, 2020.
20. srpnja 2020.
Tjelesne aktivnosti za srpanj, 2020.
29. srpnja 2020.

srpanj, 2020.


Tijekom mjeseca srpnja odgojiteljice Danijela Bjeliš i Tanja Matuško istraživale su s djecom kroz igrokaze: „Rak u strahu“, „Ribica Bepo i kantica“ te priču“Ribica Srebrica“. Kroz svoja istraživanja koristila su lutkice na štapu izrađene od kartona i spužve. Djeca su pokazala veliki interes, pažnju i maštu aktivno sudjelujući u aktivnostima.