Ljetni rad
3. rujna 2020.
Solidarnost na djelu 2020.
21. listopada 2020.

Dječji tjedan 2020.


listopad, 2020.

Savez Društvo „Naša djeca“ ove godine obilježava 70 godina osnutka.

I mi smo se pridružili obilježavanju akcije „Dječji tjedan“ uz moto

Ljubav djeci prije svega

Provodili smo aktivnosti na teme djetinjstva, igre i dječjih prava.