Molim vas ne pomažite mojoj djeci
29. prosinca 2016.
Samostalnost djeteta
30. prosinca 2016.

Organizacija dnevnog odmora u vrtiću: Zašto odmor a ne spavanje?

 
 

Potreba djeteta za dnevnim odmorom, pravilnom izmjenom aktivnosti i odmora jedno je od temeljnjih prava djece. Međutim, poimanje i tretiranje spavanja, odnosno dnevnog odmora predškolske djece, danas se se uvelike promijenilo.

Termin spavanje mijenja se terminom dnevni odmor. Svrha ove promjene nije „kozmetičke“ naravi, već se nastoji suštinski mijenjati način pristupa ovom problemu.

Potrebe djece za dnevnim odmorom nisu jednake. Pojedina djeca već dosta rano nemaju potrebu za spavanjem i onda spavanje postaje najčešći uzrok otpora prema vrtiću i najčešća loša uspomena iz vrtića.
Osim toga i promjene u radnom vremenu roditelja, pojačana orijentacija stručnih ljudi i društva općenito na prava djece i na pravo djeteta na izbor, potiču nas na mijenjanje prakse rada.

U našoj ustanovi mijenjanje prakse krenulo je od starijih skupina u koje su uključena djeca u godini pred polazak u školu. Za ostalu djecu ponuđena je mogućnost spavanja, ovisno o njihovim potrebama.
Iako kod promjena uvijek ima otpora, ili bolje rečeno različitih razmišljanja, na njima valja ustrajati, ako su u skladu s potrebama i pravima djeteta te njihova zdravog razvoja. Naša zadaća je u danim uvjetima iznaći optimalno rješenje, na zadovoljstvo svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Stručni tim vrtića:
Psihologinja Edita Mucić Šutić i Pedagoginja Olivera Medak