Božićna priredba
4. ožujka 2019.

07.05.2019.

OBAVIJEST ZA RODITELJE 

Molimo Vas da potrebnu dokumentaciju za upis djece u DV Ploče za pedagošku godinu 2019. / 2020. dostavite u cjelosti u rokovima upisa od 06. svibnja do 17. svibnja 2019. godine.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE!

 

ZAHTJEVU TREBA PRILOŽITI:

Vrijedi za djecu koja su već bila polaznici Vrtića:

  1. Preslike osobnih iskaznica (obostrano) oba roditelja / samohranog roditelja/ skrbnika
  2. Zdravstvenu dokumentaciju djeteta*

Vrijedi za djecu koja se PRVI PUT upisuju u Vrtić:

  1. Presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodni list
  2. Preslike osobnih iskaznica (obostrano) oba roditelja/ samohranog roditelja/skrbnika
  3. Zdravstvenu dokumentaciju djeteta*
  4. Preslike potvrda i ostale dokumentacije kojom se dokazuje neka od prednosti pri upisu (primjenjivat će se u slučaju  primjene metode bodovanja ukoliko se ne budu mogla upisati sva djeca koja se prvi put upisuju u vrtić)

 

* Zdravstvena dokumentacija djeteta:

  1. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  2. preslika knjižice cijepljenja

Dječji vrtić Ploče