Božićna radionica 2016.
15. siječnja 2017.
Prikaz rada s didaktičkim materijalima
6. veljače 2017.