Akcija „Djeca djeci stradaloj u potresu“
22. siječnja 2021.
Skupina ” Ježići ” (Izdvojeni objekt – Pastoralni centar) – aktivnosti u veljači
3. ožujka 2021.