Akcija „Djeca djeci stradaloj u potresu“
22. siječnja 2021.
Skupina ” Ježići ” (Izdvojeni objekt – Pastoralni centar) – aktivnosti u veljači
3. ožujka 2021.

Skupine Školjkice i Mali anđeli - aktivnosti u siječnju i veljači


siječanj i veljača, 2021.

Istraživali smo svijet ptica i listali enciklopedije. Poseban interes izazvala je Iluminatura, slikovnica koja djeci prikazuje dnevni i noćni svijet raznih životinja uz pomoć kaleidoskopa. Promatrali smo i gnijezdo, perje te pravili hranilice za ptice.

Obilježili smo unutar skupine Dan zaljubljenih, Maškare i zimsku priredbu, a kako nam je bilo, pogledajte!

Djeca su animirala štapne lutke improvizirajući tekst, pjevali smo Baku zimu, Snjegovića, Fašnik, Maškare ča mogu maškare ... Od kolaža smo izradili srca, maske, klaunove... Na dvorištu smo istraživali led, igrali nogometa, lovice i skrivača.

Skupina „Mali anđeli“ kroz igru i razne aktivnosti kao što su promatranje ptica, gnijezda, perja, izradu hranilica za ptice i sl. širili su spoznaje o svijetu ptica.

Nakon dodirivanja perja djeca su rekla:
I.M.:
„Lijepo je, najlaganije!“
R.V.:
„Mekano je!“
M.B.:
„Lagano i toplo.“
I.E.:
„Dobro i lagano.“
A.Š.G.:
„Škaklja me!“
H.B.:
„ Nježno je“
E.Š.:
„ Ptice poznamo po perju.“
P.R.:
„Kao da diram mekan jastuk.“