Program za djecu s poteškoćama – aktivnosti u kolovozu 2020.

Tjelesne aktivnosti za kolovoz 2020.
4. rujna 2020.
Aktivnosti za darovite – kolovoz, 2020.
15. rujna 2020.

kolovoz, 2020.


Dragi roditelji,

iako nas većina i dalje koristi godišnje odmore (ako ne mi odrasli,onda djeca jesu sigurno J ), to nam ne mora biti razlog da djeca nešto ne nauče i pritom se zajedno s nama zabave.

U nastavku vam donosim malo literature i par zabavnih igara i aktivnosti koje lako možemo odraditi djecom kod kuće, koristeći materijale koje većinom svi imamo u kući. Aktivnosti će se bazirati na učenju boja i oblika. Pa pročitajte i pomoću priloženih fotografija zajedno sa svojim djetetom stvorite svoj mali kreativni kutak.

Jedna od temeljnih vještina i znanja koju djeca tijekom svog ranog kognitivnog razvoja razvijaju jest percipiranje, prepoznavanje, razlikovanje i imenovanje te sortiranje boja i oblika. Pomoću boja i oblika opisujemo i kategoriziramo svijet oko sebe, pa će dijete tako primijetiti da se crveni cvijet razlikuje od žutoga te da je okrugli kruh drugačijeg oblika od kvadratnog kruha.

Međutim, koncepti boje i oblika su apstraktni i djeci s teškoćama u razvoju usvajanje ovih koncepata može biti izazovno, pa je učenje boja i oblika potrebno dodatno poticati. Tako postepenim učenjem, individualiziranim pristupom i učenjem kroz igru i dijete kojemu je usvajanje apstraktnih pojmova otežano može usvojiti koncepte boje i oblika.

Za početak, važno je znati da je preduvjet za usvajanje koncepata boje i oblika prikladan razvojni stupanj djeteta. Stoga usvajanje vještina poput imenovanja, pokazivanja, sortiranja, povezivanja, uspoređivanja ili reproduciranja boja i oblika ne treba postavljati kao cilj djetetu koje nije zrelo za učenje takvih apstraktnih pojmova, ali djetetu treba pružati dovoljno situacija za pasivno, implicitno učenje na svakodnevnoj bazi, kako bi dijete, kada se stvore preduvjeti za usvajanje ovih kompleksnih pojmova, s lakoćom usvajalo nova znanja.

Djeca počinju zamjećivati različite teksture, veličine i boje u dobi od 18 mjeseci, međutim, najčešće do dobi od 3 godine(a djeca s intelektualnim teškoćama i kasnije) još uvijek u potpunosti ne razumiju razlike među bojama niti ih mogu imenovati. Učenje oblika kod djece obično traje nešto duže nego učenje boja, međutim, do dobi od 3 godine većina djece razvije razumijevanje koncepta oblika te mogu nabrojati nekoliko najčešćih geometrijskih oblika (krug, kvadrat, trokut). Uz to, važno je naglasiti kako se ne razvijaju sva djeca na jednak način te djetetu treba omogućiti učenje u skladu s njegovim razvojnim mogućnostima i ne forsirati učenje i vježbanje vještina za koje dijete nije spremno.

Samo usvajanje boje i oblika važno je za čitav niz drugih setova vještina i znanja. Usvojenost boja i oblika tako djetetu pruža mogućnost i vokabular za opisivanje svijeta oko njih, što otvara nove i uzbudljive načine verbalne komunikacije.

Kada dijete nauči prepoznavati boje i oblike, ono može učiti i sortirati i klasificirati različite predmete na temelju tih atributa.

Međutim, prije negoli dijete razvije sposobnost imenovanja i sortiranja različitih boja i oblika, treba postepeno uvježbavati vještine vizualne percepcije i diskriminacije te mu pružati dovoljno prilika za učenje.

Istraživanje boja i oblika u neposrednom okruženju

Kao i kod razvoja svih drugih vještina i znanja, najbolji način za učenje oblika je u prirodnim, svakodnevnim situacijama. Kada su razvojno spremna, mnoga će djeca s lakoćom usvojiti boje i oblike kroz svakodnevne interakcije poput: „dodaj mi zelenu loptu“ ili „želiš li plavu ili žutu majicu?“. Stoga je važno konstantno se u komunikaciji s djecom služiti kategorijama oblika i boja, kako bi dijete tijekom dana imalo više prilika za učenje. Pokažite djetetu kako je kotač okrugao, televizija pravokutna, a kriška sira kvadratna. Osim toga, možete ga, primjerice, pitati želi li da mu kruh/komad pizze i sl. izrežete u obliku trokuta ili u obliku kvadrata.

Generaliziranje boja i oblika

Kada dijete usvoji prepoznavanje različitih oblika i boja (primjećuje da predmeti različitih boja ili oblika nisu isti, primjerice, crvena lopta i plava lopta, ili žuti krug i žuti trokut), dijete može usvojiti generalizaciju boja i oblika, odnosno moći će povezati da različite predmete povezuje ista boja ili oblik.  Usvajanje generalizacije boja i oblika možemo aktivno poticati.

Jedna od aktivnosti koju kod kuće možete provoditi jest aktivnost s kutijama sa predmetima s istim bojama ili oblicima. Ovdje je važno naglasiti kako u aktivnom podučavanju boja i oblika krećemo od jedne boje ili jednog oblika te se tijekom tjedna kroz različite aktivnosti uvijek usmjeravamo na učenje te jedne boje ili oblika, a onda naknadno uvodimo druge boje i oblike. Pritom se uvijek kreće od jednostavnih i temeljnih boja (crvena, žuta, plava, zelena) i oblika (krug, kvadrat, trokut, pravokutnik).

U kutiju stavite različite predmete iste boje ili oblika te potom djetetu ponudite kutiju da samo istražuje neko vrijeme (može biti nekoliko sati ili nekoliko dana, koliko djetetu predmeti u kutiji budu zanimljivi za igru i istraživanje). Za to vrijeme se u nekoliko navrata uključite u igru djeteta s danim materijalima na način da sami uzmete u ruku predmet, opisujete ga i na posljetku imenujete boju ili oblik („Hm, što je to? Baš je lijepe crvene boje. To je kantica crvene boje“). U isto vrijeme, kroz druge aktivnosti također ističite predmete boje ili oblika na koju ste usmjereni („Danas oblačimo majicu crvene boje“; „Ova juha je crvene boje“). Možete zatražiti od djeteta da pronađe ili poveže predmete iste boje („Donesi mi sve crvene jastuke“)

Crtanje i bojanje

Zajedno s djetetom crtajte oblike. Crtanje oblika se ne mora odvijati pomoću olovke i papira, osobito ako su grafomotoričke vještine za dijete izazovne, već se možete koristiti različitim drugim medijima poput brašna, riže, tijesta, a možete zatražite od djeteta i da zamisli kako oblik „crta“ rukom ili nogom po zraku/podu. S druge strane, aktivnost bojanja je izvrsna aktivnost za konkretiziranje koncepta boje. U ovoj aktivnosti također uvodite jednu po jednu boju, u skladu s tim na koju ste se boju usmjerili u drugim aktivnostima.

Nakon što dijete usvoji prepoznavanje, razlikovanje i pokazivanje boja, potičite ga da boje i oblike i imenuje. Osim toga, sada s djetetom možete izvoditi i kompleksnije aktivnosti koje uključuju nekoliko boja i/ili oblika, kao što su sortiranje ili povezivanje različitih boja i/ili oblika.

U tu svrhu postoji veliki broj didaktičkih igračaka namijenjenih upravo tome, a neke od njih možete i sami izraditi pomoću materijala koje imate kod kuće.  Zajedno učite i zabavite se sa svojom djecom.

Započnite sa upoznavanjem s bojama. Koristite igračke,posudice,predmete iz kuće. Neka ih dijete razvrstava a vi mu svaki put imenujte boju koju je uzelo, ako još to ne zna samo. Koristite posude, kutije u bojama za razvrstavanje ili jednostavno, kolaž papir.


Nakon što dijete savlada osnovne boje,možete preći i na osnovne oblike. Djetetu pokazujte oblik tražeći da ga prstima nacrta(kukuruzna krupica ) i zajedno s vama imenuje.

Vrlo lako možete napraviti i „otvoreni memory“ gdje će dijete morati uparivati jednake znakove. Također, pri tom neka ih pokuša i imenovati.

U slijedećoj igri kombinirate boje i oblike( nemojte forsirati dok dijete ne usvoji prethodno).Koristite role papira i oblike od kolaž papira. Dijete neka pokuša složiti stožac po shemi koju mu pripremite, pazeći pritom i na oblik i na boju.

Slijedeće dvije aktivnosti su odlične za slijepu i slabovidnu djecu jer se baziraju na učenju oblika preko dodira. Kod prve igre koristite deblji karton papir i napravite umetaljke. Kada dijete smjesti oblik na pravo mjesto pohvalite ga „Bravo, to je bio krug., To je trokut“.

Vrlo lako možete napraviti i taktilni memory. Koristite razne materijale poput glatkog, rebrastog kartona, spužve, brusnog papira, raznih tkanina( traper, pliš, čipka)koje možete izrezati u oblike. Nakon što dijete pronađe par, svakako mu imenujte oblik i neka to uradi i samo kad oblike usvoji.

 

Izvor literature: DV Čarobni pianino

Pripremila: odgojiteljica Danijela Rončević