Program ranog učenja engleskog jezika – aktivnosti u lipnju

Program ranog učenja engleskog jezika – aktivnosti u svibnju
10. lipnja 2022.

lipanj, 2022.


U mjesecu lipnju nastavljamo sa aktivnostima iz engleskog jezika. Neko vrijeme smo ponavljali usvojeno da bi učvrstili gradivo, a nakon toga smo otvorili temu NUMBERS, brojevi do 10 na engleskom.

Većina djece broji najmanje do 5, neki i do 10 već od prije. No njihovo brojanje je automatsko i nije povezano sa spajanjem brojke sa nazivom pa smo pomoću flash kartica i ovaj put puno postigli. Najprije smo brojalii pravilnim redoslijedom , pokazujući kartice i povezujući brojku sa nazivom, a nakon što su djeca takav princip dobro usvojili, nasumično smo izvlačili katice i tad ih imenovali. Djeci se svidjela takva igra i shvatili su je kao natjecanje, pa je time i motiviranost da još nauče bila još veća.

Grafomotorički zadaci pratili su i ovu aktivnost, spajanje točkica precrtavanje i pisanje brojki do 10.

Također su pripremljene i korištene razne matematičke igre, bazirane na spajanju brojke sa količinom elemenata.

Pjesmica koja je svakodnevno pratila sve ove aktivnosti zove se „Ten little Indians“ koju su djeca vrlo brzo usvojila. U pjesmici se broji na engleskom od 1-10 i od 10-1.
Djeca i dalje rado istražuju nove spoznaje o engleskom jeziku. Često se vraćaju i na prije usvojene aktivnosti, pitaju i traže da ih podsjetim.