Ekranitis
24. siječnja 2017.
Prezentacija “Pozitivno roditeljstvo”
26. travnja 2017.

Priprema djeteta za polazak u školu

Polazak djeteta u školu dio je procesa odrastanja, ali i događaj koji djecu i roditelje istodobno veseli i plaši. Prvi dojam i iskustva koja dijete stekne pri polasku u prvi razred iznimno su važna. Pri tom je bitan i stav roditelja prema školi jer se on prenosi na dijete. Pozitivan stav roditelja doprinijeti će tome da dijete u školu krene radosno i bez straha. Pri upisu u osnovnu školu tim stručnjaka sačinjen od pedagoga, psihologa, logopeda, učitelja i liječnika provjerava djetetovu psihofizičku zrelost za školu odnosno, njegovu tjelesnu (visina, težina, motorička spremnost), intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost.

Uloga obitelji u pripremi djeteta za školu

Priprema djeteta za polazak u školu ustvari počinje puno ranije. Dijete u obitelji uči komunicirati, ulazi u razne socijalne odnose, usvaja kulturno-higijenske navike te putem igre stječe određene vještine. Važno je da dijete ima usvojene norme ponašanja, sposobnost prilagodbe, upornost i da poštuje druge. Ukoliko je dijete išlo u vrtić, kvalitetan predškolski rad olakšati će prijelaz djeteta iz vrtića u školu. Roditelj može pomoći djetetu tako da je dosljedan u odgoju i stvaranju radnih navika, postavlja jasne granice i pravila, pohvali dijete za trud te pokaže puno ljubavi, poštovanja i vjere u dijete i njegove sposobnosti. U svemu tome važnu ulogu ima igra jer putem igre dijete najbolje i najprirodnije uči.

Neke od igara koje roditelji mogu igrati s djetetom:

 • Imenovanje i opisivanje predmeta, odjeće, životinja…
 • Pravilno korištenje odnosa veliko-malo, ispred-iza, suprotnosti visoko-nisko …
 • Igre razvrstavanja predmeta po veličini, boji …
 • Kreativne igre kockicama, plastelinom, tijestom …
 • Igre riječima npr. „Na slovo“ „kaladont“…

Poticanje samopoštovanja, samostalnosti i radoznalosti te isticanje napretka u vještinama dio su uloge roditelja u pripremi djeteta za polazak u školu.

Uloga odgajatelja u pripremi djeteta za školu

Djeca koja su pohađala vrtić zasigurno se brže socijaliziraju i efikasnije razvijaju određene potrebne vještine. Odgajatelji kroz program predškolskog odgoja i obrazovanja djeci usađuju oblike poželjnog ponašanja, prepoznaju i uvažavaju dječje potrebe i interese te potiču aktivnosti koje će im pomoći u razvoju njihovih potencijala. Sve to postiže se uređenjem poticajnog materijalnog okruženja za djecu - „kutićima“ za pojedinačne aktivnosti, npr. u kutiću za razvoj predčitalačkih vještina smještene su raznovrsne slikovnice, plakati sa slikopričama u nizu, slovarice, papiri i pribor za pisanje. U glazbenom kutiću smješteni su glazbeni instrumenti, u dramskom kutiću smještene su lutke i igračke za dramatizaciju itd.

Uloga odgajatelja važna je i u usvajanju discipline te uvažavanju pravila kod djece. Razgovor s djetetom, stvaranje poticajnog i motivirajućeg obiteljskog okruženja te pozitivan stav prema školi i učiteljima dio je pripreme djeteta za polazak u školu. Pri tom je važno obostrano povjerenje i kvalitetna suradnja roditelja i vrtića.

ŠTO BI BILO POŽELJNO DA DIJETE PRED POLAZAK U ŠKOLU ZNA ILI MOŽE?
Martin-Berube-People-Family

OPĆI POJMOVI O SEBI I DR.

 • ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • svoja dob
 • boje - prepoznaje i imenuje većinu
 • kiselo/slatko/slano/gorko
 • vruće/hladno/mlako
 • majka/otac, baka/djed, brat/sestra
noc-dan1

VREMENSKA ORIJENTACIJA

 • godišnja doba (4)
 • doba dana (jutro, večer, poslijepodne, noć, dan,prijepodne)
 • jučer/ danas/sutra/prekosutra/prekjučer/ lani/iduće godine
 • dani u tjednu
 • mjeseci (broj, imena nekih)
veci

PROSTORNA ORIJENTACIJA, KOLIČINE I VELIČINE

 • lijevo/desno
 • gore/dolje
 • veće/manje/srednje
 • više/manje/osrednje
 • ispod/iznad
1

POZNAVANJE SLOVA,ČITANJE

 • poznavanje većeg broja slova
 • čitanje: slovkanje, po mogućnosti čitanje jednostavnijih riječi,
 • razumijevanje pročitanog
brojevi

BROJANJE I RAČUNANJE

 • brojevni nizovi:
 • ponoviti niz od 3 broja obratnim redoslijedom;
 • ponoviti niz do 5 brojeva zadanim redoslijedom
 • brojanje do 20, može i do 100 (ako dijete ima interes)
round square triangle

MOTORIČKE I GRAFOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI

 • hoda točno po crti, stoji i skače na jednoj nozi
 • skače i trči okretno i spretno
 • zna vezati vezice na cipelama
 • jasna preferencija lijeve ili desne ruke
 • crta krug, kvadrat, trokut i romb

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Međutim, iznimno, na zahtjev roditelja, a uz suglasnost stručnog povjerenstva škole, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života.

Isto tako, ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini, već da mu se upis odgodi na godinu dana. U praksi, povjerenstvo najčešće predloži odgodu kad procijeni da dijete nije emocionalno zrelo nositi se sa zahtjevima škole, bez obzira što ima potrebne intelektualne i motoričke sposobnosti. Škola predstavlja veliku životnu promjenu i za dijete i za obitelj te se ponekad procijeni da će djetetu iduće godine biti lakše, a znanja će usvajati brže.

Literatura:

Basta, S. (2014.) Priprema djeteta za školu. Zrno, 109-110, 44-45.

Mešić, A. (2013.) Smjernice za pripremu i polazak djece u školu. Školski vjesnik, 1, 113-127.

Strac B. (2004.) Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, Zagreb: Golden marketing

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12 i 94/13)

www.vrtic-trnoruzica.zagreb.hr

Pozitivan stav roditelja doprinijeti će tome da dijete u školu krene radosno i bez straha.

Pripremile: Olivera Medak, mag.ped.
Edita Mucić Šutić, psiholog