Dan planete Zemlje
13. svibnja 2022.
Posjet Hitnoj medicinskoj pomoći Ploče
7. lipnja 2022.

Obavijest roditeljima


31.05.2022.

POŠTOVANI RODITELJI- KORISNICI USLUGA
DJEČJEG VRTIĆA PLOČE

 

Sukladno čl.7. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Ploče mjesečno sudjelovanje roditelja – korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Ploče u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, smanjuje se kako slijedi:

  • 50% roditelju-korisniku usluga koji koristi prava na stalnu novčanu pomoć temeljem statusa kojeg utvrđuje Centar za socijalnu skrb Ploče;
  • 50% samohranom roditelju;
  • 30% za drugo dijete istog roditelja;
  • 50% za troje i više djece istog roditelja, i to za svako
  • roditelj korisnik usluga s prebivalištem na području Grada Ploča sa 4 i više djece školske dobi u cijelosti se oslobađa obveze snošenja mjesečne cijene usluga vrtića.
  • roditelju – korisniku usluga koji je invalid Domovinskog rata do 50% invalidnosti smanjuje se cijena korištenja razmjerno stupnju invaliditeta, a roditelj korisnik usluga koji je invalid Domovinskog rata s 50% i više, plaća 50%
  • djeca bez oba roditelja oslobođena su plaćanja korištenja Dječjeg vrtića u cijelosti.

 

Ukoliko roditelj-korisnik usluga Vrtića ostvaruje pravo na smanjenje cijene po dvije ili više osnova, smanjenje može iznositi najviše 50% cijene korištenja.

 

Uz Zahtjev za priznavanje prava prilaže se:

  • preslika Ugovora o uslugama predškolskog odgoja za dijete
  • preslika osobne iskaznice roditelja
  • dokumentacija potrebna za dokazivanje  prava na smanjenje cijene

Zahtjev za priznavanje ovog prava podnosi se:

GRAD PLOČE

Trg kralja Tomislava 23

20340 Ploče

Služba za opće poslove  Grada Ploča koja ga rješava donošenjem rješenja u upravnom postupku u zakonskom roku.

 

Zahtjev se podnosi do 15-og u mjesecu za tekući mjesec, a nakon tog roka prava se ostvaruju od prvog sljedećeg mjeseca.

 

GRAD PLOČE

DJEČJI VRTIĆ PLOČE