Zimska priča
2. ožujka 2017.
Dan vrtića – “TRI MAČKE” – predstava
10. ožujka 2017.

Kompostiranje


06.03.2017.

U brizi za okoliš i održavanje prirode otišli smo jedan korak dalje i predškolcima našeg vrtića upriličili ekološku prezentaciju "Kompostiranje" koju je za njih održala Matea Pirjevac, ekologinja mora.

Komunalno održavanje Ploče darovalo nam je dva kućna kompostera za proizvodnju komposta od kućnog biootpada, čime utječemo na smanjenje količine kućnog otpada koji se može kompostirati na veoma lak način i dobiti hranjivi kompost za upotrebu u našem vrtu.

Prezentacija je djecu upoznala s tim što je biootpad, a što ne, što se događa u prirodi i na odlagalištima otpada te zbog čega kompostirati? Interakcijom s djecom putem pitanja, odgovora i slajdova slijedila je temu:

  • Kompostiranjem štedimo prostor na odlagalištima, čime se sprječava otvaranje novih
  • Smanjenim udjelom organskog otpada na odlagalištima, smanjujemo mogućnost onečišćenja podzemlja procjednim vodama s odlagališta, i stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama
  • Kompostiranjem izbjegavamo upotrebu umjetnih gnojiva koja smanjuju kvalitetu vode i tla te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka i životinja
  • Kompostiranjem dobivamo kvalitetno organsko gnojivo koje je potpuno besplatno!

Zahvaljujemo Komunalnom održavanju Ploče što su nas uvrstili u dobitnike besplatnog korištenja kompostera!

06.03.2017. U brizi za okoliš i održavanje prirode otišli smo jedan korak dalje i predškolcima našeg vrtića upriličili ekološku prezentaciju “Kompostiranje” koju je za njih održala Matea Pirjevac, ekologinja mora.