Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
1. prosinca 2020.
Predstava „Naš zeleni svijet“
3. prosinca 2020.

Jasličari u akciji


Igra bojama

  • uparivanje i imenovanje boja, usvajanje pojma o obliku i veličini
Ove aktivnosti potiču spoznajni i kognitivni razvoj djeteta.

U likovnim aktivnostima:

  • otisak dlana obojanog temperom ( "Dječji tjedan")
  • bojanje tuljaka temperom
  • gužvanje salvete i lijepljenje na podlogu
  • lijepljenje sjemenki na podlogu ( različiti motivi)
Djeca su u ovim aktivnostima razvijala kreativnost, slobodno se izražavajući a pritom i finu motoriku i preciznost. Aktivnost lijepljenja sjemenki na podlogu proširila se odvajanjem i sortiranjem sjemenki, zatim punjenjem u plastične boce i izradom šuškalica.