Glazbeni program – aktivnosti za kolovoz 2020.

Dramsko-scenski program – aktivnosti u kolovozu
3. rujna 2020.
Tjelesne aktivnosti za kolovoz 2020.
4. rujna 2020.kolovoz, 2020.


GLAZBENE AKTIVNOSTI


U grupama sa smanjenim brojem djece (tri skupine) radili smo:

Ritam

Radili smo dvodobnu i trodobnu mjeru. Podijelili smo udaraljke po zvučnosti, tamburin – prva skupina, šuškalice – druga skupina, triangli – treća skupina. Na melodiju Tiri donda smo svirali:

  1. skupina na prvu dobu
  2. skupina na drugu,a
  3. na treću dobu.

Ponavljali smo pojedinačno i u skupini.

Na melodiju pjesme Bratec Martin svirali smo i brojali četvorodobnu mjeru.


Ples

Plesali smo La bambu, Macarenu i Ram sam sam s predloškom na TV-u i YouTubeu.