Glazba
1. srpnja 2020.
Glazba
17. srpnja 2020.

Projekt " Glazba i osjećaji "


PROJEKT "GLAZBA I OSJEĆAJI" - DJEČJI VRTIĆ PLOČE
SKUPINA: „PČELICE“
ODGOJITELJICE:NADA CVITANOVIĆ i DANIJELA RONČEVIĆ
VRIJEME PROVOĐENJE PROJEKTA: pedagoška godina 2019./2020.

Vrednovanje aktivnosti:

U bogatom poticajnom okruženju djeca su motivirana na pjevanje, pjevanje uz pratnju , sviranje, igre prepoznavanja i pamćenja zvukova, aktivno slušanje glazbe, likovno izražavanje na temelju glazbenog doživljaja, dramatizacije u glazbenoj priči te upoznavanje glazbenih insrtrumenata i nota.

Djeca su naučila nove pjesme, upoznali se s glazbenim djelima kroz aktivno slušanje glazbe, sudjelovala u razgovoru o glazbi, pratila glazbu igrom i pokretom, provodila istraživanja.

Djeca su pokazala incijativu u organiziranju glazbenih igara, oslobađala se straha od javnog nastupa, stjecala samopouzdanje. Postali su bliskiji među sobom, stekli su samopouzdanje u ophođenju jedni prema drugima, savladali početni sram u plesu i pjevanju.

Neki ciljevi i zadaci postavljeni na početku rada u sadržajima aktivnosti nisu se do kraja ostvarili radi nemogućnosti obavljanja raznih događanja i aktivnosti zbog posebno propisanih epidemioloških mjera zbog pandemije virusa COVID-19.

pedagoška godina 2019./2020.

Djeca su naučila nove pjesme, upoznali se s glazbenim djelima kroz aktivno slušanje glazbe, sudjelovala u razgovoru o glazbi, pratila glazbu igrom i pokretom, provodila istraživanja.